admin

5 Tháng Một, 2017
Nên sử dụng từ catalogue hay catalog với khách hàng?

Nên sử dụng từ catalogue hay catalog với khách hàng?

Hiện nay, việc sử dụng tên gọi catalogue trở nên linh hoạt trong từng tình huống, không có một quy chuẩn bắt buộc sử dụng từ […]
3 Tháng Một, 2017

In 1000 catalog công ty CP Công Nghệ Lạc Viên

Con người là nhân tố đem lại thành công cho doanh nghiệp, được coi là bộ khung tạo nên một bộ máy tổ chức hoạt động […]